Fundacja Oikonomos

Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej

[Repozytorium Cyfrowe]


31.05.2010 - PO STAĹťU W VALAMO

Marta Bych i Magdalena Gajko wróciły z tygodniowego stażu w Valamo Academy całe, zdrowe, z nowymi informacjami i kontaktami. Wkrótce na pewno podzielą się z nami wrażeniami! :-)


07.05.2010 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Kapituła konkursowa (Sirpa Koriala, Danuta Szpilko, Łukasz Nazarko) oceniła projekty pod kątem koncepcji, planowania, realizacji i sprawozdawczości. Wyniki ocen były generalnie wysokie dla wszystkich zrealizowanych inicjatyw, co z jednej strony nas ucieszyło, a z drugiej utrudniło wybór tego naj... W rezultacie postanowiliśmy, co następuje:

I nagrodę i tygodniowy staż w Valamo Academy przyznać Marcie Bych i Magdalenie Gajko za projekt „Wspólne Podlasie”.

W toku rozmów z rektor Valamo Academy (która jest pod dużym wrażeniem Waszych działań) i dzięki jej uprzejmości ustanowiliśmy nagrodę dodatkową w postaci możliwości pobytu w Valamo Academy jako wolontariusz w dowolnym czasie uzgodnionym z Akademią w Valamo (podróż na koszt uczestnika) dla WSZYSTKICH, którzy zrealizowali projekt indywidualny.


31.04.2010 - OWOCE PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

Z przyjemnością prezentujemy stronę internetową "Wspólne Podlasie" będącą owocem projektu indywidualnego dwóch uczestniczek.


23.04.2010 - FESTIWAL MŁODYCH LIDERÓW

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Festiwal Młodych Liderów, który odbędzie 1 maja 2010 r. w Akademii Supraskiej.

Program Festiwalu:
10:00-10:15 - powitanie
10:15-10:45 - prezentacja rektora Valamo Academy, Sirpy Koriali
10:45-11:00 - przerwa
11:00-12:15 - warsztaty ewaluacji projektów
12:15-12:30 - przerwa
12:30-14:00 - warsztaty ewaluacji projektów
14:00-15:00 - posiłek
15:00-16:15 - prezentacje uczestników
16:15-16:30 - przerwa
16:30-18:00 - prezentacje uczestników
18:00-18:30 - obrady kapituły konkursowej

01.03.2010 - NASZ PROJEKT W SIECI

Zdjęcia i nagrania wideo związane z projektem "Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej" znajdziecie tutaj i tutaj.

22.02.2010 - PORTAL PARTNERSKI

FinlandiaUczestniczka naszego projektu, Marta Bych, jest redaktorem dynamicznie rozwijającego się portalu temtycznego o Finlandii: finlandia.2taj.net. Autorce gratulujemy, a Państwa zapraszamy do odwiedzin.


20.12.2009 - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Fundacja OIKONOMOS oraz Akademia w Valamo (Finlandia) zapraszają do udziału w serii warsztatów nt. zrównoważonego rozwoju oraz planowania i implementacji projektów. Warsztaty odbędą się w ramach projektu Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej.

W trakcie warsztatów 20 uczestników zapozna się z problematyką zrównoważonego rozwoju, przedyskutuje społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, polityczne, kulturowe i duchowe aspekty zrównoważonego rozwoju województwa podlaskiego, przy asyście polskich i fińskich trenerów przygotuje własne małe projekty do wdrożenia w swoich społecznościach, szkołach, organizacjach.

Autorzy najciekawszych i najlepiej zrealizowanych projektów wyjadą w nagrodę na tygodniowy staż do Akademii w Valamo.

Uczestnicy projektu powinni być w wieku 18-30 lat, mieszkać w województwie podlaskim i posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Harmonogram projektu:
6-7 lutego – warsztaty z zakresu zrównoważonego rozwoju (Akademia Supraska)
20-21 lutego – warsztaty z zakresu planowania i implementacji projektów (Akademia Supraska)
luty, marzec, kwiecień – wdrażanie przez uczestników własnych projektów w swoich społecznościach, szkołach, organizacjach.
1 maja – Festiwal Młodych Liderów (Akademia Supraska), wyłonienie najciekawszego i najlepiej zrealizowanego projektu
maj – tygodniowy staż dla autora/autorów najciekawszych projektów

Serdecznie zapraszamy! Zgłoszenia na formularzu prosimy przesyłać na adres fundacja@oikonomos.pl w terminie do 31 stycznia.


20.10.2009 - REKRUTACJA TRENERÓW

Fundacja OIKONOMOS ogłasza nabór kandydatów na dwóch trenerów w projekcie Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej.

Pożądane kwalifikacje trenerów:
 • wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju bądź planowania i implementacji projektów społecznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów;
 • doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi;
 • biegła znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.
Obowiązki trenerów:
 • opracowanie programów modułów szkoleniowych projektu;
 • opracowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla uczestników projektu;
 • przeprowadzenie szkoleń;
 • zapewnienie wsparcia i konsultacji merytorycznych dla uczestników podczas realizacji indywidualnych projektów w społecznościach lokalnych.
Zgłoszenia wraz z CV prosimy nadsyłać na adres fundacja@oikonomos.pl w terminie do 10 listopada.


12.10.2009 - REKRUTACJA KOORDYNATORA

Fundacja OIKONOMOS ogłasza nabór kandydatów na koordynatora projektu Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej.

Pożądane kwalifikacje koordynatora:
 • doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • doświadczenie w pracy w III sektorze;
 • znajomość organizacji społecznych, ekologicznych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych w regionie, w których działają młodzi ludzie,
 • biegła znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy z komputerem (podstawowe programy biurowe).
Obowiązki koordynatora:
 • zarządzanie finansami projektu zgodnie z pozycjami i limitami budżetowymi;
 • rekrutacja trenerów do modułów szkoleniowych;
 • organizacja modułów szkoleniowych oraz regularna komunikacja z trenerami;
 • organizacja Festiwalu Młodych Liderów;
 • organizacja wirtualnego spotkania ewaluacyjnego kończącego projekt;
 • zarządzanie treścią na podstronie WWW poświęconej projektowi;
 • opracowanie treści materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 • prowadzenie korespondencji związanej z projektem;
 • monitorowanie implementacji indywidualnych projektów przez uczestników w ich społecznościach lokalnych;
 • kontakty z mediami;
 • zdawanie regularnych sprawozdań z przebiegu projektu przed Zarządem Fundacji;
 • przestrzeganie w działalności zagadnień przekrojowych Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać na adres fundacja@oikonomos.pl w terminie do 31 października.


Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.